+905325266588
bilgi@tezmerkezim.net

İşletme tez konuları, tez yazdırma, yüksek lisans işletme tezi yazılır

İşletme tez konuları, tez yazdırma, yüksek lisans işletme tezi yazılır makalesi ile ilgili birçok konuyu öğrenme şansınız olacaktır. Hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde en çok öğrenciyi barındıran bölüm işletmedir. Hem devlet hem de özel üniversite üniversitelerde Türkçe ve İngilizce eğitim verildiği için akademik tez yazdırma, proje hazırlama hakkında detaylı yazı yazmaya karar verdik.

İşletme tez konuları

Hem lisans hem de yüksek lisansta mezun olmak için tez ya da proje yazmak gerekir. Bazı üniversiteler öğrencilerini mezun etmek için bitirme projesi ya da tezi hazırlanmasını istemektedir. Öğrenci sayısını göz önüne aldığımızda işletme tez konuları önem taşımaktadır.

işletme tez konuları, işletme tez yazdırma, işletme tezsiz yüksek lisans projesi

Birçok alt bölüme ayrıldığı için çok geniş bir alana sahip olan işletme, proje ve tez konuları bakımından da fazla alternatife sahiptir. Konu seçimi aşamasına gelen öğrenciler, genelde literatürde henüz işlenmemiş ya da güncel konulara eğilmek ister. Bunun doğru olmadığını söylemek isterim.

İşletme tez konusu seçerken, işlenmiş, yazılmış ve kaynağı bol konulara eğilmeniz daha doğru olacaktır.

İşletme tez yazdırma

Farklı nedenlerden dolayı lisans ve yüksek lisans öğrencileri kendilerine tez yazamadığı için yazdırma yolunu tercih eder. Özellikle yüksek lisans bölümlerinde ve bilhassa tezsiz yüksek lisans öğrencileri işletme projesi yazım sürecinde ciddi problemler yaşar.

İş hayatında yükselme için tezsiz yüksek lisans yapan öğrenciler proje yazımında, tez hazırlamada destek alma yolunu benimser. İşletme öğrencisiyim tez yazdırmak istiyorum diyen öğrencilere yardımcı olmaktayız.

İşletme tez örnekleri

Tez yazımına başlayan öğrencilerin ilk yapması gereken, örnek tezleri incelemek olmalıdır. Hangi alanda tez yazmak istiyorsa, lisans – yüksek lisans öğrencileri bu alanda yazılmış tez örneklerini incelemesi gerekir.

Yüksek lisans işletme tez fiyatları

Tez ücretlerini belirleyen kriterleri belirtmekte fayda var. Profesyonel tez yazan firmalar, ücretlendirmeyi yaparken öncelikle sayfa sayısına dikkat eder. Ortalama 80 ile 120 sayfa arasında istenen işletme yüksek lisans tezlerinde sayfa sayısının tam olarak belirlenmesi önem taşır.

Tez ücretlerini belirleyen bir diğer kriter tez konusudur. Literatürde işlenmiş bir konu seçimi daha ucuz tez yazımını beraberinde getirir. Buna karşın ilk kez bir konuyu literatüre kazandırmak istiyorsanız yüksek bir meblağ ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Son olarak işletme tez ücretlerini etkileyen faktör teslim süresidir. Son hafta tezini yazdırmak isteyen bir öğrenci daha fazla para ödemek durumunda kalabilir. Bunun yanında 1 aylık sürede işletme tezini yazdırmak isteyen bir öğrenci daha ucuza getirmiş olur.

İşletme tezlerinde hangi analizler kullanılır

En çok kullanılan istatistik analiz programları SPSS, stata ve eviews’tir. Tez danışmanınız sizden bunlardan birini tercih etmenizi isteyebilir. Bu programlardan en çok tercih edileni SPSS’tir. İstatistik analizi yaptırmak isteyen öğrencilere yardımcı olmaktayız.

İşletme tezsiz yüksek lisans projesi

Proje yazdırmak isteyen tezsiz yüksek lisans yapan öğrencilere akademik destek veriyoruz. Birçok alanı içinde barındırdığı için geniş bir alana sahip olan işletme bölümü öğrencilerine destek olmaktayız. Tezsiz projelerde danışman hocaların dikkat ettiği şeyleri sıralamak gerekirse; benzerliğin %20 den düşük olması, proje kılavuzuna göre düzenlemesinin yapılmış olması ve içeriğin uygun olması.

Pazarlama, inovasyon, yönetim ve organizasyon, iş sağlığı ve güvenliği marka ve yönetimi, MBA, işletme yönetimi konularında destek vermekteyiz.

Tezsiz yüksek lisans projelerini kaç günde yazıyorsunuz?

Bize en çok sorulan sorulardan biri olduğu için yanıtlamak istedik. Bir hafta gibi süre içinde yazıp teslim ediyoruz. Gerekirse, proje konusu, literatür taraması, proje kılavuzuna göre düzenleme ve intihal düşürme hizmeti vermekteyiz.

İşletme projesi kaç sayfa olmalıdır

Tam olarak bir sayısı olmamakla birlikte 30 ile 50 arasında hazırlanmaktadır. Tam sayısını size danışman hocanız verecektir. Fakat bize gelen talepleri incelediğimizde sayfa sayısı 50 ile 30 arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Tezsiz proje konusu neler olabilir

Çok farklı konular tercih edilebilir. Fakat, dikkat etmeniz gereken nokta, literatürünün bol olan konuların seçimini tercih etmeniz olacaktır. Literatür ne kadar genişse, kaynakları o kadar fazla demektir. İsteyen öğrenci olursa işletme tezsiz yüksek lisans proje konusu vermekteyiz.

İşletme tezi yazan yerler

Tez yazdırmak istiyorum ancak güvenilir firmayı nereden bulabilirim diyen birçok işletme öğrencisi var. Bunların genel olarak ortak kaygısı iyi bir tez alamamaktır. Garantili tez yazan merkezler ile çalışmak isteyen öğrencilere bu siteyi özellikle tavsiye ederiz.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de öğrenim gören işletme lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin hizmet alabileceği bir site oluşturmayı seçtik. Tez konusu, tez önerisi hazırlama, literatür taraması yapma, intihal düşürme ve tez yazım kılavuzuna göre düzenleme aşamalarında yardımcı olmaktayız. İşletme tez konuları ücretsiz olarak vermekteyiz.

Pazarlama Tezli Tezsiz proje yazılır

Firmamıza en çok gelen taleplerden biri pazarlama tezi yazdırma ve tezsiz proje hazırlatma ile ilgilidir. Öğrenciler konuyu bize bırakması halinde tez konusunu kısa süre içinde vermekteyiz. Pazarlama tezi yazdırmak istiyorum diyen öğrencilere ücretsiz tez önerisi hazırlama yardımında bulunuyoruz. Pazarlama tezsiz yüksek lisans yapan öğrencilere kısa süre içinde proje yazıp teslim ediyoruz. Pazarlama tez ücretleri için bizi arayabilirsiniz.

Muhasebe Finansman tezi yazılır

İşletmenin alt dallarından biri olan muhasebe finansman ile ilgili akademik çalışma yapmaktayız. Uzun yıllardan beri, bizden destek isteyen öğrencilere yardımcı olmaktayız. Muhasebe finansman tezsiz proje desteği veren yerler içinde bizi tercih edebilirsiniz. Tez konusu seçiminde kaynakları kontrol ederek en uygun konuyu bulmanıza danışmanlık yapabiliriz. Projenizin yazım aşamasında yardım ederek, intihal kontrolü ve tez yazım kılavuzuna göre düzenleme yapmaktayız.

Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Proje Hazırlanır

Ençok gelen isteklerden biri de bu alandan olmaktadır. Yönetim bölümünde okuyan öğrencilere desteğimiz sürmektedir. Kısa zamanda isteğe göre tez yazılır, proje hazırlanır. Bize iletmeniz gereken bilgiler sayfa sayısı, konu ve teslim tarihidir. Konu seçimi yapmayan öğrenciler için proje konusunu vermekteyiz. Genelde sayfa sayısı 30 ile 40 arasında değişiklik göstermektedir. Yönetim ve organizasyon alanında tez yazdırma fiyatları, proje hazırlatma ücretleri için bize ulaşmanız yeterlidir.

Destek verdiğimiz alanlar nelerdir

Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi
Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı
Global Pazarlama
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Hukuku
Muhasebe Denetimi
Muhasebe Finansman
Pazarlama
Perakendecilik ve Satış Yönetimi
Sayısal Yöntemler
Stratejik Marka Yönetimi
Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi
Toplumsal Projeler Yönetim ve Organizasyonu
Uluslararası İşletmecilik
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Yönetim ve Organizasyon

İşletme yüksek lisans tez konuları

Ağırlama endüstrisinde hizmet kalitesi ve hizmet sunumu üzerine bir değerlendirme
Bir pazarlama iletişimi aracı olarak illüstrasyon ve bunun Türkiye’deki basılı yiyecek ve içecek reklamlarına etkisi.
Çalışan Eğitimi ile Örgütsel Başarı Arasındaki İlişkiyi Keşfetmeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma
Çalışan ilişkileri ve çalışan motivasyonu
Ekonomik krizlerin marka imajı üzerindeki etkisinin ve tüketici algısını iyileştirebilecek çeşitli pazarlama stratejilerinin belirlenmesi
E-posta pazarlamasının etkinliğinin değerlendirilmesi
E-ticarette dolandırıcılık ve karşı önlemler

Yüksek lisans işletme proje konuları

 • Finansal hizmetlerde yatırım ürünleri ve hizmetlerin tüketici davranışları üzerindeki etkisinin eleştirel bir değerlendirmesi
 • Finansmanın Stratejik Rolü Üzerine Bir İnceleme
 • Hilton’un marka yönetimi stratejisinin etkinliğinin araştırılması
 • İnşaat organizasyonlarında bilgi yönetimi
 • Kişisel algılar ve tüketici satın alma davranışı
 • Konaklama endüstrisinde bir pazarlama aracı olarak halkla ilişkilerin etkinliğinin araştırılması
 • Kurumsal otel zincirlerinin pazarlama stratejisi ve gelir yönetimi
 • Kurumsal yönetim ve aile firmasının etkinliği
 • Küreselleşmenin bir sonucu olarak başarılı küresel yönetim ve liderliğin anahtarı
 • Liderlik davranışı ile örgütsel performans arasındaki ilişki
 • Mağaza Vitrinlerinin Modern Mağazalarda Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkisi.
 • Marka sadakati ve markalaşmanın önemine dair bir araştırma
 • Motivasyon çalışanlarında liderliğin rolü

Yüksek lisans işletme tez konusu örnekleri

 • Otomotiv Endüstrisinin Gelişmekte Olan Piyasaların Ekonomik Büyümesindeki Önemi
 • Öğrenen Örgütlerin İnşasında Zorluklar ve Yararları
 • Örgütsel değişimde liderlerin etkinlikleri
 • Pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesi
 • Pazarların küreselleşmesinin tüketici ve üretici üzerindeki etkileri
 • Reklam etkinlikleri kuşaklar arasında farklılık gösterir mi
 • Reklam harcamalarında geleneksel kitle iletişim araçlarından çağdaş pazarlama iletişim yöntemlerine kaymaya neden olan unsurlar
 • Risk Yönetimi bir vaka çalışması

İşletme yüksek lisans sunum ödevi konuları

 • Sosyal girişimcilik ile kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) arasındaki ilişki
 • Şişelenmiş Su Endüstrisinde rekabet avantajı elde etmede Müşteri Sadakati ve Müşteri memnuniyetinin etkisi. 
 • Ticari organizasyonlarda risk değerlendirmesi ve yönetimi hakkında bir araştırma
 • Tüketici davranışları üzerinde olumlu veya olumsuz etkiye sahip faktörlerin pazarlama stratejileri açısından değerlendirmesi
 • Uluslararası stratejik pazarlama
 • Yenilik ve teknolojik değişimlerin tüketicileri nasıl etkilediği üzerine bir araştırma
Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?